TECHNOLOGIE ERVO - je určena pro ekologickou likvidaci odpadů

Jedná se o technologii zpracování organické hmoty, jakéhokoliv původu, cestou opakovaného rozštěpení (depolymerizace) a syntézy (reforming). Cyklus depolymerizace-reforming se mnohokrát cyklicky opakuje a výsledkem je homogenní surovina, která se používá v chemické a petrochemické výrobě bez jakéhokoliv omezení.

ERVO - Je globální

V oblasti plastů, které jsou dnes nejvíc diskutované (i když možná nejsou největší problém) umíme zpracovat jakékoliv plasty, včetně PVC, PET i stavebního polystyrenu PS, což jiné technologie neumějí, včetně kompozitních materiálů a materiálů obsahujících neorganické příměsi nebo nebezpečné příměsi (např. omezovače hoření). Nikdo na světě dnes neumí efektivně zpracovat PET nebo PVC.

info ke stažení:

ERVO TECHNOLOGY

Umí přepracovat jakýkoliv organický materiál, plasty, pneumatiky, průmyslové kaly, ropné a olejové laguny, odpad z čistíren odpadních vod, odpad z bioplynových stanic, agro odpad a bioodpad, odpad z jatek a z potravinářské výroby a další.

ERVO - PATENT

Technologie ERVO je chráněna dvěma patentovými přihláškami, z toho jedna byla schválena Úřadem průmyslového vlastnictví 30.10.2017 jako průmyslový vzor. Druhá, na úrovni celosvětového patentu, byla schválena 19.10.2019 a v současné době probíhá vyhotovení patentové listiny.

Anorganické příměsi nejsou překážkou, technologie je umí oddělit. Proto jsme schopni zpracovat i plasty z automobilů (obsahují až 40% neorganických plniv), nebo materiál z ropných lagun (obsahující písek nebo jíl), komunální odpad (obsahující všechno možné), TAP, lopatky větrných elektráren (vyrobené z kompozitních materiálů), sklolaminátové nádrže, plováky, trupy lodí a jakékoliv další složité materiály.


Reaktor je dvouplášťový, hermeticky uzavřený, zajištěný proti jakýmkoliv únikům plynů do atmosféry. Celá technologická linka je koncipována tak, že odpovídá nejpřísnějším požadavkům EU na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Cretifikováno TUV Nord.


Přepracování je maximálně efektivní a účinné. Díky kontinuálnímu řízení s neustálou optimalizací (řídící jednotka Siemens) zpracuje 99,5 -100% organických materiálů ze vstupních surovin. Technologie neprodukuje žádné zbytkové teplo, veškerá energie je využita na reforming organických materiálů.

 

Jako jediná technologie na světě garantujeme homogenitu produktů na výstupu a můžeme ji měnit dle objednávky odběratele, díky čemuž máme potvrzený odběr produkce, a vyvinuté technologie následné opakované výroby plastů, paliv, maziv atd... z produktu naší technologie.


Naše technologie je jediná existují technologie recyklace pneumatik. Můžeme způsobit skutečnou revoluci v pneu průmyslu, a významně přispět k cílům, které si stanovila EU v oblasti ochrany životního prostředí. Všechny ostatní metody "recyklace" pneumatik ve skutečnosti pneumatiky pouze rozdrtí nebo pomelou, a přimíchají do jiných materiálů, a tím problém přenesou na příští generace, tedy na naše děti.

 

Technologie je jednoduchá na provoz i údržbu, snadno se přepravuje ve standardních kontejnerech (jedna jednotka = 2 kontejnery 40´´), instalace trvá pouze 20 dní. Může pracovat i bez vnějšího zdroje energie. Neprodukuje žádné škodlivé emise ani exhalace, ani škodlivé nebo nebezpečné produkty. Díky rychlé instalaci a nenáročnému provozu je možné ji instalovat v těch zemích, které jsou dnes nejvíce odpovědné za znečištění planety - Čína, Vietnam, Indonésie, Indie, Thajsko a pod.

 

Doba výroby/přípravy k expedici na paritě EXW je 60 dnů,  to je naše velká výhoda proti konkurenci, která dodává za 6-18 měsíců. Ve lhůtě 60 dnů provedeme i individuální úpravy dle konkrétního projektu, protože každá jednotka je trochu jiná, podle analýzy složení suroviny (odpadu). Doba instalace po dodání na místo je 30 dnů. Opět ve srovnání s konkurencí výhoda, obvykle bývá 3-5 měsíců. Výrobní kapacita, při maximálním využití stávajících výrobních kapacit, je 30 jednotek měsíčně = cca až 350 jednotek ročně.

 
logeco-logo-color-white.png
  • Facebook - Bílý kruh
  • Twitter - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh

LOGeco s.r.o.

Address: Vodickova 41, Postcode 110 00 Prague 1, Czech Republic. Europe  ID: 07035004

© 2019 Proudly created with Asterion Space Team