Charakteristika emitenta


Společnost LOGeco s.r.o. je technologická společnost, která se zabývá ochranou životního prostředí, likvidací a zpracováním odpadů, výrobou zařízení a látek pro efektivnná zpracování odpadů. Jedním z našich zařízení je unikátní technologie na výrobu aktivního nanouhlíku struktury CCC, nezbytného pro výrobu respirátorů, filtrů i polovodičů. Vzhledem k narůstající poptávce po nanouhlíku typu CCC jsme se rozhodli vybudovat velkokapacitní linku na výrobu CCC uhlíku z odpadních plastů.

Proč investovat do společnosti?


Společnost LOGeco s.r.o. disponuje unikátními technologiemi, patentově chráněnými, umožňujícími vyrábět nano-uhlík typu CCC z odpadních plastů. Ještě před propuknutím krize v souvislosti s nákazou virem COVID-19 převyšovala poptávka v Evropě existující výrobní kapacity nejméně 50x, v současné době převyšuje poptávka po tomto typu nano-uhlíku existující výrobní kapacity asi 200x. Ï poté co krize COVID-19 odezní bude poptávka po tomto materiálu mnohonásobně převyšovat výrobní kapacity, a jeho cena bude příštích 10-20 let stabilně narůstat. Protože LOGeco s.r.o. disponuje potřebnými znalostmi i zkušenostmi, je schopna zahájit výrobu nano-uhlíku CCC ve svých prostorách již za 4 měsíce.


Realizované projekty, zkušenosti

Připravujeme

DETAIL DLUHOPISU

Obecný popis emise


Emise listinných dluhopisů s přiděleným ISIN umožní zahájit v ČR ve velmi krátké době produkci nano-uhlíku tyu CCC, potřebného pro výrobu roušek, respirátorů, filtrů, sorbentů a dalších pomůcek, určených k ochraně před různými druhy infekcí a znečištění. V současné době evidujeme poptávky na 3-4 roky dopředu.

Jak budou využity získané prostředky?

Technologii výroby nano-uhlíku typu CCC jsme vyvinuli a atestovali již před třemi roky. Proto můžeme prostředky získané emisí dluhopisů využít k:

1) Instalaci naší stávající technologie výroby nano-uhlíku v našich nových prostorách

2) Navýšení stávající výrobní kapacity 5-10x

3) Výrobu a dodávky nano-uhlíku


Jak budou zhodnoceny prostředky?

1) Prostředky získané emisí dluhopisů budou zhodnoceny díky vysoce rentabilní výrobě unikátního materiálů nano-uhlíku typu CCC, který je nenahraditelnou surovinou pro výrobu respirátorů, filtrů, sorbentů a některých polovodičů. Ziskovost výroby se pohybuje nad hranicí 300%.

2) po navýšení výrobních kapacit zahájíme vlastní výrobu některých polotovarů a hotových výrobků, jako např. sorbentů, nebo náhradních vložek do filtrů a respirátorů.

3) vedeme jednání s několika zájemci o poskytnutí výrobní licence k technologii výroby aktivního nano-ulíku CCC z odpadních plastů.


Vzor dluhopisu


Zkušenosti


Společnost LOGeco s.r.o. se ve spolupráci s partnery, např. společnostmi ERVO, UNIPETROL - UniCRE, TESLA Electronics/Siemens, a za podpory Evropské unie, už několik let zabvá vývojem moderních technologií, které, v souladu s principy Cirkulární ekonomiky umožňují z odpadních materiálů vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Technologie vyvinuté společností LOGeco jsou v současné době instalovány v Angole, Beninu, Tchadu, Rusku, Makedonii, probíhá příprava v Německu, VIetnamu a dalších 12 státech.

Informace o zajištění dluhopisu


Dluhopisy jsou v momentě vydání emise zajištěny majetkem společnost v hodnotě 2 mil USD, který je deponován ve zvláštní úschově, aby bylo možné jej kdykoliv použít k uspokojení veškerých nároků investorů. Kromě toho budou dluhopisy dodatečně zajištěny zástavními právy k technologickému zařízení, jakmile bude dokončena kolaudace provozu. Emitent z vlastních prostředků investoval do tohoto projektu více než 21 milionů korun.